Arayüz Gençlik Zirvesi

Değişime Hazır Mısın?

Arayüz Kampanyası olarak 1. yılımızı tamamlarken seni, genç temsil odaklı etkinliğimiz “Arayüz Gençlik Zirvesi” ne davet ediyoruz. Bugüne kadar çeşitli konular üzerinden sorunlar topladık. Bu sorunlara yönelik anket çalışmaları yaptık. Raporlamalar, bilgi notları ve politika önerileri geliştirdik. Farkındalık oluşturmak adına elde ettiğimiz verileri paylaştık ve bu alanda bir kamuoyu oluşturmaya gayret ettik. Bu çalışmalarımızı karar alma anlarında gençlere danışmaları için baskı kurmaya çalışmıştık. Şimdi ise “Genç Temsil Eksikliğini” gidermek için yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz: Arayüz Gençlik Zirvesi

Arayüz Gençlik Zirvesinde genç temsil eksikliğini, temsil eksikliğinin yarattığı sorunları ve çözüm yollarını ele alacağız. 16 oturumdan oluşan zirvemizde gençlik algısından yerelde gençlik temsiline, temsil mücadelesinde üniversitelerden siyasal sistemde katılım süreç tasarımlarına, meslek hayatında genç temsilden genç temsilde vekillere, genç işsizlikten genç göçüne, temsil eksikliği ile mücadele organizasyonlarından dünyada genç temsile kadar çeşitli oturumlarda sorunlarımızı, var olan durumu ve durumun değişmesi için uygulanabilecek politikaları ele alacağız. Paneller, tartışmalar ve sunumlarda zirve boyunca genç temsil öncülerimiz zirveyi takip edecekler. İsteyen herkesin başvurabileceği “Genç Temsil Öncülerimiz” zirveyi yakından takip edecekler. Konuşulan konular üzerine eleştirilerini, görüşlerini ve kendi fikirlerini paylaşabilecekler.

1. yılımızı doldurmak üzereyken kamusal bir tartışma alanı açıyoruz. Gençleri, birlikte akademiyi, sivil toplumu, siyasetçileri, genç temsil eksikliğini ve sonuçlarını ele almaya davet ediyoruz. Alınan her kararın, yapılan her uygulamanın ve sağlıksız işleyen her politikanın geleceğimize etki ettiğinin farkındayız. Kaygılarımızın kaynağı olan uygulamalara ve geleceğimize doğrudan etki edebilene kadar temsil eksikliği üzerine çalışacağız. Karar masalarında yer alana kadar farkındalık oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Temsil eksikliği nedeniyle yeterince anlaşılmayan sorunlarımız için katılımcı süreçlerle çözüm önerileri üretmeye devam edeceğiz. Arayüz Kampanyası olarak gençlerin başında oturduğu bu masaya sizleri de davet ediyoruz. Birlikte tartışmanın ve birlikte inşa etmenin gücüne inanıyoruz. 21-22-23 Mayıs’ta Arayüz Gençlik Zirvesinde sizi aramızda görmek istiyoruz. 

Başa dön
Skip to content