Notlar

Türkiye’de Gençliğin Yerel Siyasette Temsili

Arayüz Kampanyası olarak, Türkiye’de gençlerin siyasal temsiliyeti üzerine veri odaklı ve nitelikli araştırmalara ihtiyaç duyuyoruz. Bu boşluğu dolduracak işler üretmek çalışmalarımıza destek sağladığı gibi kanıt temelli savunuculuk yapan diğer gençlik örgütleri için de güçlü argümanlara zemin hazırlayacaktır. Bu motivasyonla, yerel yönetimlerde gençlerin temsiliyetini analiz eden ve derlenmiş verileri sunan bu bilgi notunu ortaya çıkardık. Literatürde […]

2023’e Doğru Türkiye’de Gençliğin Sorunları ve Politika Önerileri

“Gençlik, gençliğin sorunları ve gençlerin sorunlarına yönelik taleplerin yüksek sesle dile getirilmesi Türkiye’de son yıllarda giderek daha fazla yer kaplayan bir olgu haline geldi. Gençliğin sorunları son on yılda Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve özellikle de siyasi gündeminde artan bir etkiye ve görünüme sahip oldu. Doğal olarak bunun sosyo-ekonomik ve siyasi nedenleri var. Sosyal nedenlere bakacak […]

6’lı Masa Toplantıları ve Gençlik Politikaları

6’lı masa olarak bildiğimiz 6 partinin genel başkanı belirli zamanlarda bir araya geliyorlar ve izleyecekleri politikaları tartışıyorlar. Bugüne kadar 6 kez toplantı yaptılar ve 5 tane ortak açıklama metni yayımladılar. Arayüz Kampanyası ekibi 6’lı masanın gençliği ne kadar gündeme aldığını ve gençlik politikalarının neler olduğu sorularına cevap aradı. Bunun için İlan edilen ortak açıklamaları, Güçlendirilmiş […]

Kişisel Verilerin Korunması

Uzaktan Eğitim Dönemi Sorunlarından Biri: Kişisel Verilerin İhlali Eğitimin sağlık tedbirleri nedeniyle yüz yüze yapılamaması birçok sorunlu uygulamayı öğrencilerin hayatına getirdi. Bu sorunların en önemlilerinden biri üniversitelerin kişisel veri ihlali yapan uygulamaları oldu. Uzaktan eğitim süreci kişisel verilerin korunması konusunda bilgi ve farkındalığın yetersiz olduğunu da ortaya koydu. Bilişim teknolojilerin gelişmesi toplanan kişisel bilgilerin kolayca […]

Başa dön
Skip to content