Siyasette Görünmeyen Gençlik

Çalışmanın amacı, Türkiye’de 2023 seçimleriyle birlikte öne çıkan gençliğin siyaset tarafından görmezden gelinen alt gruplarının siyaseten neden yok sayıldıklarını, dışlandıklarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle bu seçim dönemi başta olmak üzere seçim dönemlerinde siyasi partilerin ve siyasetçilerin vaat üretmedikleri, hitap etmedikleri ya da az sayıda partili temsilci tarafından hitap edilen gençlik gruplarını tespit ettik. Bu grupların kimilerinin kendi sorunlarını ve seslerini duyurmak için gerekli temel imkanlardan ve fırsatlardan mahrum olduğunu kimilerininse düzenli olarak siyaseten görmezden gelindiğini fark ettik. Bunu daha iyi anlamak adına her başlığın altında seçtiğimiz grupların durumlarını ayrı ayrı ele aldık.

Rapor kapsamında görüşme gerçekleştirdiğimiz siyaseten görünmeyen gençlik gruplarını ekonomi bakımdan dezavantajlı gençler ve kimlik bakımından dezavantajlı gençler olarak iki eksende toparladık. İki ana temanın içinde değişen grupları da ayrıca ele aldık. Bu kapsamda ekonomi bakımından dezavantajlı gençlik grubu altında kadrolu çalışan, sözleşmeli çalışan ve taşeron çalışan gençlerden oluşan odak gruplar kurduk. Bu gruplar ekonomi bakımından dezavantajlı gençlerin tamamını yansıtmamakla birlikte ortak sorunların en belirgin olduğu gruplardır . Katılımcıların tamamının İstanbul’da yaşıyor olmasını temel bir kısıt olarak belirtmekte fayda var. Zira şehrin kendine has unsurları da raporun kimi noktalarında fark edilmektedir ve analiz aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır. Kimlik bakımından dezavantajlı gençlik grubunda ise kimliği nedeniyle kurumsal siyasetin görmezden geldiği ve sosyal olarak da ötekileştirilen grupları ele aldık. Bu bağlamda; LGBTİ+ gençler, Kürt gençler, Arap gençler ve Alevi gençlerden oluşan odak gruplar kurduk. Dini azınlık gençlerin kimileri etnik olarak da azınlık oldukları için kimi zaman verdikleri cevapları her iki bağlamda da değerlendirmeye gayret ettik. Bu çalışmanın siyaseten görünmeyen gençlerin de sorunları olduğunun ve onların bu toplumun önemli bileşenleri olduğunun hatırlanmasında ufak da olsa bir katkısının olması bizi çok mutlu edecektir.

Siyasette Görünmeyen Gençlik (2023)
Başa dön
Skip to content