Boğaziçi Direnişine Destek

Boğaziçi Üniversitesi’ndeydikBoğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum rektörü protesto etmek için yapılan eylem için bugün Boğaziçi Üniversitesi’ndeydik. Farklı üniversite öğrencilerinin ve öğrenci topluluklarının katıldığı eylem ile üniversitelerin özgür olabilmesi için rektörlerin atama ile değil demokratik seçimler ile gelmesi gerektiği yapılan açıklamalar ile ifade ve talep edildi.Atanmış Değil Seçilmiş Rektör İstiyoruz1 Ocak 2021 tarihli cumhurbaşkanı kararı ile beş üniversiteye rektör ataması yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi de bu üniversitelerden biriydi. Atama ile gelen yeni Rektör Melih Bulu öğrenciler ve akademisyenler tarafından tepkiyle karşılandı ve kayyum rektör olarak nitelendirildi. Boğaziçi Üniversitesi öncülüğünde başlayan bu tepki diğer üniversitelerin öğrencileri tarafından da destek gördü. Öğrenciler, rektörlerinin atama ile gelmesini istemediklerini ifade ediyorlar. Rektörlerin üniversite içinde yapılacak demokratik seçimlerle görev başına gelmesini talep ediyorlar.Üniversiteler ülkelerin gelişip, kalkınması için büyük önem arz ediyor. Üniversitelerin bilimsel çalışmalar yapma, bilgi üretme gibi çok önemli bir görevi bulunmakta ve bu görevini yerine getirebilmesi için bağımsız bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Atama usulü ise tam tersine akademide bağımsızlığı zedeleyici bir uygulamadır. Tarihsel sürece baktığımızda da atama uygulamasının bir kontrol mekanizması olduğu görülmektedir. Bu durum olması gereken üniversite ortamının sağlanmasını mümkün kılmamaktadır. Arayüz Kampanyası olarak biz de üniversitelerin bağımsızlığının atama usulü ile sağlanamayacağına inanıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin direnişini destekliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi öncülüğünde gündem olan bu konunun önemine inanıyor ve bütün üniversitelerimizde rektörlerin seçimle göreve gelmesini, atama usulüne son verilmesini talep ediyoruz

.

Başa dön
Skip to content