Öğrenci Ekonomisi Raporu

Öğrencilerin Ekonomisi ve Etkisi

Arayüz Kampanyası, öğrenci ekonomisi ve öğrenci yaşamına etkisini inceleyen bir raporlama çalışması yaptı. Çalışmanın hedef kitlesi olarak üniversite öğrencileri seçildi. Bu çalışma için yapılan ankete 318 genç cevap verdi. Bununla birlikte 88 genç de mülakat görüşmeleri ile çalışmaya katılım sağladı. Elde edilen veriler öğrencilerin bütçelerinin ihtiyaçlarını karşılama ve kendilerini geliştirme konularında yeterlilik durumu hakkında önemli bilgiler vermektedir. Öğrencilerin bütçelerinin yetersiz kaldığı zamanlarda da nasıl alternatif çözümler bulduklarını göstermektedir.

Kampanyanın raportörleri çalışmada öğrencilere verilen destekleri “Devlet Desteği, Vakıf Desteği ve Üniversite Destekleri” olmak üzere ayrı başlıklarda ele aldılar. Öğrencilerin ekonomik kaygıları sadece içinde bulundukları zamanı değil gelecekleri için verdikleri kararları da etkilemektedir. Bu etkiyi ise raporun “ekonomik durumların meslek ve kariyere etkisi” başlığı altında incelediler

Raporda öğrencilerin eğitimleri için kullanması gereken veya tavsiye edilen kitaplara ve fiyat listesine yer verilmiştir. Örnek olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi verilmiştir. Örnek olarak yer verilen bu bölümler sınıflara göre listelenmiştir. Bu listeye göre:

Yıldız Teknik Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin kitap harcamaların sınıflara göre durumu aşağıdaki gibidir.

  • 1.sınıflar 750 TL, 2. sınıflar 4950 TL, 3. sınıflar 3627, 4. sınıflar 819 TL.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kitap harcamalarının sınıflara göre durumu aşağıdaki gibidir.

  • 1.sınıflar 227 TL, 2. sınıflar 404 TL, 3. sınıflar 547 , 4. sınıflar 524 TL.

Öğrencilere verilen desteğin (kredi ve burs) miktarı göz önüne alındığında tavsiye edilen bütün kaynakları alabilmeleri öğrencileri oldukça zorlamaktadır. Rapor yetersizliklerin ve tespit edilen alt sorunların ne şekilde giderilebileceğine yönelik politika önerileriyle son buluyor.

Öğrenci Ekonomisi Raporu’nun tamamını okumak için:

Öğrenci Ekonomisi Raporu (2020)
Başa dön
Skip to content