Yerel Seçimlerde Belediye Başkan Adaylığı Yaş İstatistikleri (2009, 2014, 2019)

18-24 yaş arası gençler 2017 yılında seçilme yaşının 18’e düşürülmesiyle ilk defa 2019 yerel seçimlerinde büyükşehir/il/ilçe/belde belediye başkanlığı için aday oldu ve seçilme haklarını kullanabildi. Bu değişikliğin ardından 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlıkları için 7, il/ilçe/belde belediye başkanlıkları için 329 kişi olmak üzere yaşları 18-24 aralığında 336 genç belediye başkanlığı için aday oldu.

25-29 yaş arası aday sayısı ise belediye başkanlığı yarışında yıllar içinde azaldı. 2009 yılında 931 genç aday olurken bu sayı 2014 yılında 387’ye, 2019 yılında ise 313’e geriledi. Bir başka söylemle 2019 yılı yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için aday olan 18-24 yaşlarındaki gençlerin sayısı 25-29 yaş aralığındaki gençlerin sayısını geçti. Büyükşehir belediye başkanlığı yarışında ise 25-29 yaş arası genç aday sayısı 2014 yılında 6’dan 25’e yükseldi. Ancak 2019 seçimlerinde büyükşehir olmayan belediyeler ile benzer şekilde 25’ten 7’ye düştü.

30-34 ve 35-39 yaş arası adaylıklar her yerel seçimde 25-29 yaş arası adaylıklara göre sayıca daha fazla olsa da üç yaş grubunun da yıllar içindeki değişimleri benzerlik gösterdi. Belediye başkanlığı adaylarının sayıları sürekli azalırken büyükşehir belediye başkanlıkları için ise sayılar 2014 seçimlerinde artarken 2019 yılında azaldı.

40-44 ve 45-49 yaş aralıklarında da değişim bir istisna hariç diğer yaş gruplarıyla benzerlik gösterdi. 40-44 yaş grubunda büyükşehir adaylıkları özelinde farklı bir durum ortaya çıktı. 2009 yılında büyükşehirlerde 17 olan aday sayısı önce 2014 ‘te 54’e yükseldi sonrasında ise 43’e düştü. 25-29, 30-34, 35-39 ve 45-49 yaş gruplarında ise sırasıyla yaşanan artış ve azalıştan sonra 2019 yılındaki sayılar 2009’a oldukça yakındır. 2009 seçimlerinde en fazla aday olunan yaş grubu 45-49 olmuştur.

50-54 ve 55-59 yaş gruplarında da aday sayısı yıllar içinde benzer şekilde değişmiştir. Büyükşehir adaylıklarında artış ve azalış sırasıyla görülürken il/ilçe/belde adaylıklarında yıllar içinde azalış görülmüştür. 2014 ve 2019 seçimlerinde en fazla aday olunan yaş grubu 50-54 olmuştur.

60-64 ve 65-69 yaş gruplarında ise büyükşehirlerde diğer yaş gruplarından farklı bir değişim gözlemlenmedi. Ancak il/ilçe/belde adaylıkları 2009’dan 2014 yılına giderken azalsa da her iki yaş grubunda da 2019 yılında aday sayısı artış gösterdi. Görece yaşlı nüfus son yerel seçimlerde seçilme isteğini daha kuvvetli bir şekilde göstermiş oldu.

70-74 yaş grubunda ise diğer tüm yaş gruplarından farklı olarak il/ilçe/belde adaylığı sayısında her iki seçimde de bir artış görüldü. Büyükşehirlerde ise 2014’ten 2019’a gelirken aday sayısı sadece 1 azaldı.

75 yaş ve daha ileri yaşlarda ise büyükşehirlerde 2009 yılında aday yokken bu sayı 2014’te 3’e, 2019’da ise 6’ya yükseldi. İl/ilçe/belde belediye başkan adaylığı sayısı ise sürekli artış gösterdi.

Başa dön
Skip to content