Türkiye’de Gençliğin Yerel Siyasette Temsili

Arayüz Kampanyası olarak, Türkiye’de gençlerin siyasal temsiliyeti üzerine veri odaklı ve nitelikli araştırmalara ihtiyaç duyuyoruz. Bu boşluğu dolduracak işler üretmek çalışmalarımıza destek sağladığı gibi kanıt temelli savunuculuk yapan diğer gençlik örgütleri için de güçlü argümanlara zemin hazırlayacaktır. Bu motivasyonla, yerel yönetimlerde gençlerin temsiliyetini analiz eden ve derlenmiş verileri sunan bu bilgi notunu ortaya çıkardık.

Literatürde gençlerin siyasi temsiliyeti hakkında kapsamlı ve detaylı bilgiler sınırlı. Özellikle yerel yönetimlerdeki temsil durumlarına dair ayrıntılı analizler mevcut değil. Mevcut çalışmalar, genellikle ulusal düzeydeki siyasi katılıma odaklanmakta. Yerel temsile ilişkin ortaya konan kısıtlı istatistiklerse derinlikten yoksun.

Bu bilgi notunda TÜİK ve YSK verilerini kullanarak, 2009, 2014 ve 2019 yıllarındaki seçimleri kapsayan bir tarihsel süreç içinde gençlerin il genel meclisleri, il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıkları ve belediye meclislerindeki temsiliyetini karşılaştırmalı olarak inceledik. Analizlerimiz, gençlerin temsiliyetinin seviyesini ve zaman içindeki değişimleri ortaya koymaktadır. Bunların yanı sıra çalışmamız 2009’dan önceki seçimlere ait seçim verilerinin YSK veri portalında ve TÜİK derlemelerinde dijital olarak bulunmamasından kaynaklı olarak kısıtlılığa sahiptir. Bu açıdan tarihsel sürecin içerisindeki tüm değişimi ortaya koyamamaktadır. Ancak seçilme yaşının 30’dan 25’e ve 25’ten 18’e indirilmesinin ardından yapılan seçimleri içermesi nedeniyle de bu boşluğun eksikliğini bir noktada gidermektedir. Yerel temsil istatistiklerini analiz ederken bir diğer önemli husus ise elbette mahalle bazlı bir tablo ortaya koyabilmek adına muhtarlık verilerinin incelenmesidir. Ancak bu çalışmada muhtarların yaş dağılımlarına yer verilememiştir. Bunun başlıca nedeni muhtarlık özelinde yaş istatistiklerinin derli bir şekilde bulunmaması ve TÜİK’in bu konu üzerinden bir çalışma ortaya henüz koymamış olmasıdır.

Bu çalışma, gençlerin yerel yönetimlerdeki temsiliyetini artırmaya yönelik politika önerileri geliştirmekte ve mevcut durumu iyileştirmek için somut adımlar da sunmaktadır. Arayüz Kampanyası olarak, genç adayları destekliyor, siyasi partilere gençlere alan açmaları için baskı yapıyor ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için çaba gösteriyoruz.

Bu çalışma, iddialarımızı kanıt temelli bir zeminde güçlendirerek somut argümanlar ile desteklemektedir. Umarız, bu çalışma diğer gençlik örgütlerine de ilham verir ve onların çalışmalarını destekler.

Başa dön
Skip to content