CDR Youth Projesi Gerçekleşti

CDR işbirliği ile İstanbul, Rize ve Trabzon olmak üzere 3 şehirde 3 atölye gerçekleştirdik.

Projenin amacı 18-25 yaş arası gençlerin kendilerini ilgilendiren sorunları belirlemelerini ve  bu sorunlar için yenilikçi çözümler üretmelerini desteklemekti. Bu sorunlar gençlik temsiliyeti, gençlik yoksulluğu, fırsat eşitsizliği, barınma, genç istihdamı gibi alanları kapsıyordu.

Proje kapsamında 3 şehirde, TBMM’nin yasama ve denetim faaliyetleri, yerel yönetimler, seçim sistemleri, gençlik ve genç temsiliyeti konularında atölyeler gerçekleştirildi. Arayüz Kampanyası ekibi olarak  gençlik ve genç temsiliyeti konularında tecrübe ve bilgi birikimimizi aktardık ve bu konulardaki atölyeyi üstlendik. Toplamda 45 gencin katıldığı etkinlikte verimli tartışmalar gerçekleşti ve güçlü etkileşim alanları oluşturdu.

Başa dön
Skip to content