Temsil Ne Demek?

Temsil ne demek? Temsilin bize sağladığı avantajlar neler? Neden temsil hakkımızı talep etmemiz gerekiyor?

Temsili oldukça sık bir şekilde dile getiriyor ve temsil edilmek istediğimizi söylüyoruz. Peki temsilden ne kastediyoruz?

Temsil, karar alma süreçlerine katılımı sağlayan en değerli araçlardan biri. Tüm süreçleri takip etmemiz ve tamamında doğrudan yer almamızın mümkün olmadığı durumlarda bizim sorunlarımızı anlayan, benzer sorunları görmüş ya da gözlemlemiş, süreçlere vermek istediğimiz katkıları verebilecek insanların bizim yerimize orada bulunmaları demek aslında.

Neden gençler olarak genç temsilini istiyoruz?

Gençler olarak yaşadığımız sorunların bu döneme özgü sorunlar olduğunun farkındayız. Bizim dönemimizin kavramlarının kendine ait sorunları ortaya çıkardığının da farkındayız. Bu sorunlara aşina bireylerin temsilde yer alması temsil edilme sürecini oldukça kolaylaştıracaktır.

Gençler yerine genç olmayan insanların gençleri temsil etmeye çalışmasının oldukça uzun ve zahmetli olacağını düşünüyoruz. Uzun ve zahmetli olmasının da ötesinde bu sürecin sonunda istediğimiz seviyede bir temsilin gerçekleşmeme gibi bir sonucu olması mümkün.

Genç olmayan insanların gençleri dinlemeleri, anlamaları ve anladıkları sorunlara karşın çözüm önerileri geliştirerek gençlerin bu önerilere nasıl baktığını test etmesi gerekmekte. Bu süreç oldukça uzun bir süreç. Üstelik bu aşamaların tamamımın olması gerektiği gibi olacağı da kesin değil.

Karar Alıcıların Genç Olmaması Nelere Yol Açıyor?

Örneğin gençleri dinlerken gençleri homojen bir kitle olarak ele alabilir dinleyen karar alıcı. Ancak gençler bir bütün değil kendi içlerinde de oldukça farklı dağılımlara sahip olan gençler için genelleyici bir tutum yanlış olacaktır. Gençleri dağılımına dikkat ederek dinlediğini varsaydığımız durumda bile gençlerin dertlerini anlaması o kadar kolay olmayabilir. Örneğin internet altyapısının Türkiye’de ne kadar yetersiz olduğunu, internet hızının oldukça sorunlu olduğunu gençler anlattığında  bir karar alıcının bunun nelere etki ettiğini anlayabilmesi için gençlerin gözünden internetin değerini tespit etmesi gerekmekte. İnternette oyun oynamanın onlar için ne demek olduğunu, geliştirdikleri hayat pratikleri içerisinde internetin nasıl bir yer kapsadığını, bir şey merak ettiğinde internetten nasıl sorguladığını bilmesi gerekir ki internetin kötü olmasının sonuçlarını nerelerde gençler hissediyor anlayabilsin.

Tüm bu süreçleri anlayabilmek için gençler özelinde olan dinamikleri de oldukça iyi anlıyor olması gerekir. Bu aşamanın da bir şekilde sağlandığı bir senaryo üzerinden devam edelim. Sıradaki aşamada bir çözüm üretmesi gerekir. Bu çözümün karşılaşılan soruna dair getirdiği çözümlerin gençleri kısıtlamayan, onların istediklerini onlara veren bir noktada durması oldukça önemli. Getirilen çözümlerinde farklı durumlarda işlevsel olması yine oldukça önemli bir diğer noktadır.

Basit Bir Çözüm: Genç Temsilini Gençler ile Sağlamak

Bunların tamamını bir siyasetçiden beklemek doğrudan mümkün değil. Bu siyasetçinin sadece gençler odağında bunlara bakıyor olması gerek. Bunu yapsa bile bu oldukça masraflı bir süreç. Tüm bu uzun süreçlerin yerine oldukça basit bir çözüm daha var. O da genç temsilini gençlerle sağlamak. Yani gençlerin karar alma masalarına girmesini ve temsili sağlamasına olanak vermek. Bunu yapmak tüm yukarıda saydığım süreçler üzerinde olan baskıyı azaltacaktır. Ve gençlerin daha kaliteli bir hayata kavuşmasında temsilin rolünü artıracaktır.

Temsil sadece gençleri ilgilendiren konularda olması gereken bir olgu değil. Gençlerin tüm karar süreçlerine kendi fikirlerini katıyor olması da oldukça değerli. Bu sayede karar alma süreçlerinde daha kapsayıcı ve geniş bir alan sağlanmış olacaktır.

Arayüz Kampanyası olarak biz temsilin oldukça önemli ve değerli bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Temsilin gençler olarak vazgeçilmez bir hakkımız olduğunu ve bu hakkın alınmasında aktif bir şekilde talepler oluşturmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Başa dön
Skip to content